Sälshögsgruppen arbetar med flexibla lösningar
Några kilometer norr om Tomelilla, ganska nära Tryde, ligger Sälshög. Här finns Sälshögsgruppen. Hit kan företag men också privatpersoner vända sig när de behöver hjälp av en redovisningskonsult eller råd av en jurist.

– Företaget grundades av min farfar Per Persson, berättar Sven Erik Persson. Han var auktionsförrättare och skötte bokföring och deklarationer åt många lantbrukare i Tomelillabygden.
Sven Eriks far drev verksamheten på samma sätt och själv bildade Sven Erik det egna företaget 1968 och nu arbetar även frun och barnen med olika uppgifter i företaget.
– Utvecklingen gick i riktning mot den moderna redovisnings- och juristbyrå som Sälshögsgruppen är idag, berättar han.     
         
Flertalet kunder är mindre företag med en till fem anställda. Hit vänder sig bolag från de mest skiftande branscher. Affärer, frisörer, bilhandlare, verkstäder, lantbrukare, kiosker, livsmedelsbutiker, massageterapeuter och hantverkare.
Det ställer naturligtvis krav på både goda kunskaper och flexibilitet. Det är viktigt att snabbt kunna sätta sig in i de olika verksamheternas speciella villkor och med de sju medarbetarna finns det en bred kompetens under samma tak.
Juristen hjälper kunderna med avtal av olika slag. Skattefrågor brukar höra till redovisningskonsulternas bord, men numera är inte processärendena lika många.
– Vi har mycket goda erfarenheter av kontakten med skatteförvaltningen säger Sven Erik. Klienternas ärenden brukar därför kunna lösas på ett smidigt sätt.
Det är naturligtvis en följd av att redovisningsuppdragen sköts exemplariskt. Sedvanliga uppgifter är klassificering av räkenskapsmaterial, fakturahantering, kontering, registrering i grundbok, huvudbok och andra sidoordnade räkenskaper, bokslut, deklarationer, löpande redovisning av moms och avgifter och arkivering.
 
Revisionsuppdragen sköts av ett par revisionsbyråer med auktoriserade och godkända revisorer, som man samarbetar med sedan länge.
– Vi hjälper också till med budgetering, berättar Sven Erik, men också administrativa tjänster som fakturering, inkassoärenden och EU-bidragsfrågor.
Kundernas behov varierar starkt och därför arbetar Sälshögsgruppen med flexibla lösningar. Det kan gälla företag, som vill sköta grundboken och huvudboken själv, men vill ha hjälp med bokslut och deklarationer. Då kan man utforma tjänsterna efter klienternas speciella situation. Det ger ökad effektivitet.

Sälshögsgruppen

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0417-13060
Fax: 0417-10036

Hemsida:
www.salshogsgruppen.tomelilla.foretagsmagazinet.se

Adress:
Sälshögsgruppen
Sälshög 4
27393 Tomelilla

| 13 SENASTE FÖRETAGEN